دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی نامدار
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی گودرزی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرحناز مسعودی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید علی حاجی زاده
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید علی حاجی زاده
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید علی حاجی زاده
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اکبر حسن زاده رستمی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین زارعی کردشولی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین زارعی کردشولی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو علی نامدار کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبداله صباح زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر بار متحرک در سقف پس تنیده .......
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرضیه زارع
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهسا زارع
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد باب الحوائجی
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد باب الحوائجی
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد باب الحوائجی
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد علی آیت الهی
دانشجو: هانیه کوه انداز
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بهاره اسلامی
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلا طیبی اصل مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی فرهنگسرا در بافت تاریخی شیراز با رویکرد بهره گیری از الگوها و اصول معماری ایرانی .......
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو مرضیه زارع کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو طاهره یزدان پناه کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو مهسا زارع کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو پریا زرین چنگ مکلا کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو پریسا باقری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو عبدالعظیم کریمی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عدنان ایجادی
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: محمد هادی اسماعیلی
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد صاحب کرم اردکانی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی رودمشکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی و بهینه سازی خطوط انتقال اب به صورت عددی با استفاده از نرم افزار water jems .......
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: مریم نعیمی چعب زاده
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: سحر روحی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: زهرا صالحی اردکانی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: منا دیلمی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: محسن قلی جانی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: احمد خادمی اردکانی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: حمید رضا فاضلی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو پیمان ایلامی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: سید محمد هاشم سجادیان
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: مصطفی مختاری اردکانی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: علی نجفی
تاریخ:
1396/05/29

سوالات متداول