دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: حسین مشیری تادوانی
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: محمد بصیرزاده
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: محمد بصیرزاده
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا محمدی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا محمدی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا محمدی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده مهرافرین فرجی زاده
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده مهرافرین فرجی زاده
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا ایزدی
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسا محمدپور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحي مركز پژوهش درآمدهاي مالي با رويكرد نگرشي نو در تأثير فضاي معماري بر ريسك پذيري در سرمايه گذاري مجازي در شيراز .......
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه هاشمی سامانی
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نگار دهقانی پور
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نیما وجدانی راد
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید محمد هادی مصباح اردکانی
تاریخ:
1397/05/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: راضیه مظفری
تاریخ:
1397/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد بصیرزاده
تاریخ:
1397/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد بصیرزاده
تاریخ:
1397/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید عباسی طسوجی
تاریخ:
1397/05/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اعظم السادات موسوی
تاریخ:
1397/05/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهاره پران
تاریخ:
1397/05/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد بصیرزاده
تاریخ:
1397/05/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد بصیرزاده
تاریخ:
1397/05/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد بصیرزاده
تاریخ:
1397/05/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا ایزدی مورد تصویب مدیر گروه مهدی رضائی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی طرح اختلاط بتن بهینه در شیراز با توجه به مصالح محلی ( مطالعه موردی : شمال غرب شیراز ) .......
تاریخ:
1397/05/11
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: بهاره شاه چراغی
تاریخ:
1397/05/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده مهرافرین فرجی زاده
تاریخ:
1397/05/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهاره شاه چراغی
تاریخ:
1397/05/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عباس نبی زاده فرد شیرازی
تاریخ:
1397/05/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نجمه صلح جو
تاریخ:
1397/05/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: ویدا دیالمه
تاریخ:
1397/05/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: شهرام جعفری
تاریخ:
1397/05/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لادن محمدیان
تاریخ:
1397/05/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کاویان مریمی
تاریخ:
1397/05/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود مؤمن نسب
تاریخ:
1397/05/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود مؤمن نسب
تاریخ:
1397/05/03
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: امین دهقان
تاریخ:
1397/05/03
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: فرحناز مسعودی
تاریخ:
1397/05/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه شجاعیان
تاریخ:
1397/05/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرضیه شجاعیان
تاریخ:
1397/05/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی جهانگیر
دانشجو: امین دهقان
تاریخ:
1397/05/02

سوالات متداول