دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی میرزایی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: رسول مجدی مقدم
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: محمدحسین شیردل
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: مصطفی هاشمی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: افشین محمودی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی میرزایی
تاریخ:
1398/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی میرزایی
تاریخ:
1398/04/26
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو کوروش رحیمی فیروزآباد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/26
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو محمدهادی زیمران کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو حسین امان زادگان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد خوشنام
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: دانیال منفردی
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: دانیال منفردی
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی رضائی
دانشجو: اسماعیل جوکار
تاریخ:
1398/04/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساناز رهنمون
تاریخ:
1398/04/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساناز رهنمون
تاریخ:
1398/04/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم جمشیدی
تاریخ:
1398/04/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم جمشیدی
تاریخ:
1398/04/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم جمشیدی
تاریخ:
1398/04/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: حسین امان زادگان
تاریخ:
1398/04/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: کوروش رحیمی فیروزآباد
تاریخ:
1398/04/22
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو دانیال منفردی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/21
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: الهام خواجویی قرایی
تاریخ:
1398/04/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افشین محمودی
تاریخ:
1398/04/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افشین محمودی
تاریخ:
1398/04/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افشین محمودی
تاریخ:
1398/04/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ارسلان نجفی
دانشجو: افسون سروقد
تاریخ:
1398/04/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ارسلان نجفی
دانشجو: ابراهیم خواست خدایی اردکانی
تاریخ:
1398/04/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افشین محمودی
تاریخ:
1398/04/20
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: مرجان کوهی اصطهباناتی
تاریخ:
1398/04/19
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: دانیال منفردی
تاریخ:
1398/04/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/04/18
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: یاسمن صدیق
تاریخ:
1398/04/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناصر نصیری اردال مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز آموزشی - اقامتی کودکان بی سرپرست شیراز با رویکرد افزایش حس تعلق به مکان .......
تاریخ:
1398/04/18
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو قربان حبیبیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پوریا پهلوانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی آپارتمان انعطاف پذیر در شیراز با رویکرد افزایش میزان رضایت مندی ساکنین .......
تاریخ:
1398/04/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد تدینی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پایانه مسافربری چند منظوره در شیراز با رویکرد معماری بیونیک .......
تاریخ:
1398/04/17
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو اسماعیل قربانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل جوکار
تاریخ:
1398/04/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل جوکار
تاریخ:
1398/04/17

سوالات متداول