دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 3
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهام خواجویی قرایی مورد تصویب مدیر گروه محمد علی آیت الهی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی کارایی دوره فعلی آموزش زبان تخصصی بر مهارت گفتاری مهمانداران ایرانی .......
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رسول مجدی مقدم مورد تصویب مدیر گروه مهدی رضائی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل و مقایسه طرح اختلاط بهینه بتن معمولی با سنگدانه ها و معادن موجود محلی و بتن موثر از مواد افزودنی (اب بندی، مقاومت فشاری، کششی، سایش)مطالعه موردی .......
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: ابراهیم سمندریان
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو احمد رضا زارع کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهام خواجویی قرایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی کارایی دوره فعلی آموزش زبان تخصصی بر مهارت گفتاری مهمانداران ایرانی .......
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو المیرا حسین نیاشیران کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: راضیه خادمی
تاریخ:
1398/02/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما ابراهیمی نژاد
تاریخ:
1398/02/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: میعاد پویان فر
تاریخ:
1398/02/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل قربانی
تاریخ:
1398/02/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: اسماعیل قربانی
تاریخ:
1398/02/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میعاد پویان فر
تاریخ:
1398/02/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاور صفری جدول قدوم مورد تصویب مدیر گروه ارسلان نجفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: امنیت سیستمهای چندعاملی به کمک عامل های بی خبر و بی نشان .......
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ارسلان نجفی
دانشجو: سعید ستایش
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابراهیم سمندریان
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: محمد فرزانه
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: اسماعیل صبح اشنا
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: الهه باقرنتاج
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: امید حسینی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاور صفری جدول قدوم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: امنیت سیستمهای چندعاملی به کمک عامل های بی خبر و بی نشان .......
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم متحد
تاریخ:
1398/02/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه گشتاسبی
تاریخ:
1398/02/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه گشتاسبی
تاریخ:
1398/02/26
موضوع: صدور کد
علی تجلی برای پایان نامه دانشجو ابراهیم سمندریان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/02/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:علی تجلی
دانشجو: محسن رضوانیان
تاریخ:
1398/02/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محسن رضوانیان
تاریخ:
1398/02/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اعظم السادات موسوی
تاریخ:
1398/02/24
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: المیرا حسین نیاشیران
تاریخ:
1398/02/20
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: سارا رستگارمنش
تاریخ:
1398/02/20
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: آزیتا دلیری
تاریخ:
1398/02/20
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: یاسمن صدیق
تاریخ:
1398/02/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رسول مجدی مقدم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل و مقایسه طرح اختلاط بهینه بتن معمولی با سنگدانه ها و معادن موجود محلی و بتن موثر از مواد افزودنی (اب بندی، مقاومت فشاری، کششی، سایش)مطالعه موردی .......
تاریخ:
1398/02/20

سوالات متداول