دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 3
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: انسیه رضاییان
تاریخ:
1397/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید سامانیان
تاریخ:
1397/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید سامانیان
تاریخ:
1397/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید سامانیان
تاریخ:
1397/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی جهانگیر
دانشجو: ساناز باقری کاهکش
تاریخ:
1397/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمانه زارعی جلیانی
تاریخ:
1397/07/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان آل منصور
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان آل منصور
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: سعید سامانیان
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: مرجان آل منصور
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: معین درست کار شیرازی
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی ملک مکان
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی ملک مکان
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کاوه کسرایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تحلیلی نقاشی اکسپرسیونیسم اروپا در قرن بیستم .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحید الاهی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساناز باقری کاهکش
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: ساناز باقری کاهکش
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو سولماز توکلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناصر انصاری حقیقی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید سامانیان
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید سامانیان
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: دانیال منفردی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مصطفی جهانگیر
دانشجو: ساناز باقری کاهکش
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی ملک مکان مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز هنرهای سنتی شیراز در بافت تاریخی (سنگ سیاه) با الگوی هویت ایرانی و اسلامی .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دانیال منفردی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی موسیقی در آیین اسپندگان زرتشتی .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن رضوانیان
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن رضوانیان
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن رضوانیان
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن رضوانیان
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن رضوانیان
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساناز باقری کاهکش
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی ملک مکان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز هنرهای سنتی شیراز در بافت تاریخی (سنگ سیاه) با الگوی هویت ایرانی و اسلامی .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم ترابی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دانیال منفردی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی موسیقی در آیین اسپندگان زرتشتی .......
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو محبوبه غلامی بردجی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم ترابی مورد تصویب مدیر گروه زهره ریاضی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش‌بینی فرسودگی شغلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی و مدیریت زمان مدیران مدارس ابتدایی شهرستان سپیدان .......
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: سیدعلی هاشمی
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: احمد رضا زارع
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: مهتاب قامتی
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: فاطمه رنجبر پاریزی
تاریخ:
1397/07/22

سوالات متداول