دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 18                   کاربران مهمان: 43
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: گل ارا زرین چنگ مکلا
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوبه غلامی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایمان گل ساز شیرازی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: اکبر حسن زاده رستمی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: داود محمدجانی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: انسیه رضاییان
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: لیلا طیبی اصل
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: صابر سهرابی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عباس نبی زاده فرد شیرازی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی کانون هم اندیشی هنرمند و فیلسوف بر اساس مطالعه تطبیقی نظریات زیبایی شناسی کانت و ملاصدرا در شیراز .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: پارسا روستایی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: محمد ستایش
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: علی نوروزی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: ذبیح اله خادم
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد مصلی نژاد
دانشجو: زهرا زنگنه
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسرین صاحبی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسرین صاحبی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عباس نبی زاده فرد شیرازی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی کانون هم اندیشی هنرمند و فیلسوف بر اساس مطالعه تطبیقی نظریات زیبایی شناسی کانت و ملاصدرا در شیراز .......
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه هاشمی سامانی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه هاشمی سامانی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه هاشمی سامانی
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهاره پران
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پروین هنرپیشه
تاریخ:
1396/12/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: گل ارا زرین چنگ مکلا
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدعلی نعمت اله زاده
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدعلی نعمت اله زاده
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدعلی نعمت اله زاده
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدعلی نعمت اله زاده
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدعلی نعمت اله زاده
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم شروانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم شروانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم شروانی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرخنده دهبانی نژادیان مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع پژوهشي گردشگري غار ده شيخ با رویکرد تاثیر معماری زمینه گرا بر طراحی .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا سجادی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی بیماری دیابت در کودکان با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری(مطالعه موردی: بیمارستان های آموزشی در مانی شهرستان شیراز) .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرخنده دهبانی نژادیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع پژوهشي گردشگري غار ده شيخ با رویکرد تاثیر معماری زمینه گرا بر طراحی .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرخنده دهبانی نژادیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع پژوهشي گردشگري غار ده شيخ با رویکرد تاثیر معماری زمینه گرا بر طراحی .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهناز عابدی فرد
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: سعید سهرابی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیداحسان خامسی
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پروا گودرزی مورد تصویب مدیر گروه حسین عباسی مهر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مرکز فرهنگی و گردشگری با رویکرد ارتقا وضعیت اجتماعی بافت تاریخی شیراز .......
تاریخ:
1396/11/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: سید علی حاجی زاده
تاریخ:
1396/11/30

سوالات متداول